Konec Pohromy?

Sobotní odpoledne znovu narušily jednotky nemrtvých a tentokrát se na farmě nesetkali s dostatečným odporem. Obrana farmy byla proražena, pole zamořeno parazitickým organismem a úroda úplně zničena. Lordaeronské potraviny až do opravy farmy pocházejí ze zásob hradu a farmy, pokud na farmě zbylo něco co neshořelo.

Nicméně Pohroma farmu držela jen po dobu nutnou k zamoření Samorosty. Po té se její zbytek stáhl na krchov, kde vyčkával návratu rytíře smrti, který zatím sázel parazity na farmu Ambermillskou. Neodpustil si při tom několik jedovatých poznámek na účet mága, který kontroloval obranu města.

Jako konečná jeho poznámka pak padlo ultimátum, že pokud nedostane o půlnoci Božku Chmeločukovou, stane se farmám ještě něco děsivějšího, než jen vypálení a zničení půdy. Toho ještě jedou zopakoval pro posádky, které se připravovaly znovu obsadit Horskou farmu. Pak bylo ticho a klid. Oba samosprávní celky začali navečer zrychlená jednání na téma vydat, nebo nevydat Božku Chmeločukovou rytíři.

Dvůr Lorda Fenrise z Fenrisu, jasně rozhodl, že Božku nevydá a místo toho se na krchov vypraví zemřít osobně Lord Fenris a jeho nejvyšší armádní představitelé. Ať už to byl závdavek k pokusu o resignaci na Falkensteinský trůn, nebo cokoliv jiného, Lordaeronský dvůr poněkud zapomněl, že Božka se nachází pod ochranou Ambermillské mágokracie, která ji rozhodla vydat, ať už měla důvody jakékoliv.

Čas se blížil půlnoci, když na Krchov dorazil Lord Fenris a jeho svita. Ještě dříve, než se objevili mágové s Božkou, se objevil rytíř smrti se svým mazlíčkem. Mrazivým wyrmem, s důstojným jménem Onnrashari, což naneštěstí v obecném jazyce značí něco jako Oledbouch, či Okruplesk. Wyrma zřejmě čekání nebavilo a tak začal své okolí obšťastňovat svým mrazivým dechem. Víme, že to odnesla jedna ze Syndikátských hlídek a dokonce jeden ogr od jezera.

Lordaeronští se už chystali rytíře oslovit, když dorazili mágové s Božkou. Rytíř a Onnrashari s nálety nepřestali. Lordaeronští navíc rytíři oznámili, že mu Božku nedají. Rytířovu odpověď nemůžeme citovat, nicméně měla značit, že se chystá hrad Falkenstein shodit do nějaké rokle pod ním. Patrně si chudák neuvědomil, že tam stojí Pyrewood (nebo uvědomil líp, než Lordaeronští?)

Lordova svita si tedy spolu s ním zavelela návrat na hrad. Když z krchova vyšel kostlivý čaroděj spolu se svou svitou ghůlů. Mágy s Božkou požádal, aby vstoupili do krypty, kterou pak ghůlové obestoupili. Dále už víme jen to, že se rytíř vrátil. Sestoupil do krypty také a mágové se vrátili bez Božky. Na druhý den, útoky pohromy skončily.

Ještě té noci následovalo jednání Lordaeronského lorda s kancléřem Ambermillským. Ačkoliv jednání zprvu vypadalo dost agresivně, vše se srovnalo a pokračovalo obchodování a dražením černého stříbra a obchodní cesty do Hillsbradu. Kancléř tvrdil, že černé stříbro cenu volné cesty a obchodu s Hillsbradem má, lord byl proti a nabízel „pouhé“ čtyři pruty stříbra trpasličího (mithrillu). K dohodnutí obchodu nakonec nedošlo, neboť obě strany na svých cenách setrvaly.

Jaro již zavonělo!

Tak jako se medvěd, včely probouzejí ze zimního spánku. Probouzí se i Hvozd a jeho dění. Stromy zavoněly, vánek je zase o něco více teplejší a pomalu se přibližuje k létu. Vše je zase o něco více krásnější. Nebo ne?

K velkým změnám došlo zejména ke spolkům, frakcím provincie. Tak třeba cech mágů. Na místo cechmistra Belethora nastoupil do vedení Tyre Shath’Amon se kterým přišel i nový řád. Proběhla kompletní reorganizace s čímž vznikl i Synod, který je přístupný všem členům cechu. Z jistých důvodů odešel na žádost magistra i purkrabí města Minreth Moonleaf, coby člen Kirin Tor.

Města se tak na nějakou chvíli ujímá královská garda. Ta však nijak krom své běžné správy k aktivitě nepřispívá. O zábavu ve městě se však postarala elfka Sakme, která uskutečnila trhy, na řadě jsou i další její nápady.

Později přichází do města sourozenci elfské rasy ve snaze povzbudit místní církev, která doposud nebyla středem pozornosti. Na žádost sira Anselina mágové vysílají zprávu s žádostí o pomoc rozšířit řady duchovních za účelem bojeschopnosti. Po týdnu přechází hranice Hvozdu řád zvaný Stříbrný úsvit vedený paladinem Kindhearthem. Církev svolává první koncil v místech kostela a volí si nově představeného sira Vallemara Loraina z rodu Anselin.

Je třeba zmínit i žoldáckou skupinu Vlčí hlídku. Členové doteď v zapomnění se znovu scházejí, aby pokračovali ve stopách sira Lightsworda. I ti si však volí svého vůdce jejich „smečky“, stává se jim Failon Truestealth. Ve spolupráci s armádou loví worgeny, jejichž výskyt se objevuje už i na jihu.

Jak nadále budou tyto frakce spolupracovat je ve hvězdách. Někteří mají však dobře našlápnuto s vysokými cíli. Dosáhnou mágové klidu od anomálií? Nesežerou se Vlci navzájem po posledních událostech? Podaří se řádu vycvičit pro Hvozd dobrých paladinů? Nechejme se překvapit v příštích událostech…

Postřelený rytíř

Postreleny_rytirObyčejná prohlídka zajatců v pevnůstce před Pyrewoodem se změnila v pravé peklo. Zajatý měl totiž i přes fakt, že byl prohledán, kuši! Vše se seběhlo rychle a než jsme se nadáli, stál v atriu pevnůstky bývalý vězeň s kuší namířenou na záda rytíře Arthora Lightsworda. Rytíř stál metr před ním a svíral v rukách pistoli. Bývalý zajatec hrozil, že Lightsworda zabije, pokud ostatní neustoupí až ke kostelu, k hranici lesa. Mezitím si však někdo všiml cesty, kterou by se dalo zajatci s kuší vlézt do zad a situaci vyřešit… jeden člověk skočil na hradbu vedoucí okolo cesty na hrad, následovaný jedním kaldorei. Oba dva se připlížili na střechu pevnůstky a shlíželi na muže s kuší. Po chvíli se k nim připojil elfí lučištník. Než se elfové nadáli, člověk tasil dýku, skočil dolů a povalil muže s kuší. Žel ten zmáčkl instinktivně spoušť a spodní částí rytířových zad projela šipka z kuše. Kaldorei naštvaně skočil dolů a dal se spolu s jednou další z jeho lidu, rytíře ošetřovat. Naštěstí oba dva byli druidi, jinak by byl rytíř asi rychle mrtev. Shlukl se dav, dva druidi a jedna felčarka dělali, co mohli, aby rytíře zachránili. Kaldorei se drželi za ruce a léčili vnitřek zranění, až oba dva málem odpadli.

Postreleny_rytir2
Zbytek byl již na prostší medicíně tvořené obvazy, jehlou a nití. Druidi mohou vytáhnout z nejhoršího, ale zranění dokonale nezacelí.

Rytíř tak díky rychlému zásahu léčitelů nejspíš přežije.