Konec Pohromy?

Sobotní odpoledne znovu narušily jednotky nemrtvých a tentokrát se na farmě nesetkali s dostatečným odporem. Obrana farmy byla proražena, pole zamořeno parazitickým organismem a úroda úplně zničena. Lordaeronské potraviny až do opravy farmy pocházejí ze zásob hradu a farmy, pokud na farmě zbylo něco co neshořelo.

Nicméně Pohroma farmu držela jen po dobu nutnou k zamoření Samorosty. Po té se její zbytek stáhl na krchov, kde vyčkával návratu rytíře smrti, který zatím sázel parazity na farmu Ambermillskou. Neodpustil si při tom několik jedovatých poznámek na účet mága, který kontroloval obranu města.

Jako konečná jeho poznámka pak padlo ultimátum, že pokud nedostane o půlnoci Božku Chmeločukovou, stane se farmám ještě něco děsivějšího, než jen vypálení a zničení půdy. Toho ještě jedou zopakoval pro posádky, které se připravovaly znovu obsadit Horskou farmu. Pak bylo ticho a klid. Oba samosprávní celky začali navečer zrychlená jednání na téma vydat, nebo nevydat Božku Chmeločukovou rytíři.

Dvůr Lorda Fenrise z Fenrisu, jasně rozhodl, že Božku nevydá a místo toho se na krchov vypraví zemřít osobně Lord Fenris a jeho nejvyšší armádní představitelé. Ať už to byl závdavek k pokusu o resignaci na Falkensteinský trůn, nebo cokoliv jiného, Lordaeronský dvůr poněkud zapomněl, že Božka se nachází pod ochranou Ambermillské mágokracie, která ji rozhodla vydat, ať už měla důvody jakékoliv.

Čas se blížil půlnoci, když na Krchov dorazil Lord Fenris a jeho svita. Ještě dříve, než se objevili mágové s Božkou, se objevil rytíř smrti se svým mazlíčkem. Mrazivým wyrmem, s důstojným jménem Onnrashari, což naneštěstí v obecném jazyce značí něco jako Oledbouch, či Okruplesk. Wyrma zřejmě čekání nebavilo a tak začal své okolí obšťastňovat svým mrazivým dechem. Víme, že to odnesla jedna ze Syndikátských hlídek a dokonce jeden ogr od jezera.

Lordaeronští se už chystali rytíře oslovit, když dorazili mágové s Božkou. Rytíř a Onnrashari s nálety nepřestali. Lordaeronští navíc rytíři oznámili, že mu Božku nedají. Rytířovu odpověď nemůžeme citovat, nicméně měla značit, že se chystá hrad Falkenstein shodit do nějaké rokle pod ním. Patrně si chudák neuvědomil, že tam stojí Pyrewood (nebo uvědomil líp, než Lordaeronští?)

Lordova svita si tedy spolu s ním zavelela návrat na hrad. Když z krchova vyšel kostlivý čaroděj spolu se svou svitou ghůlů. Mágy s Božkou požádal, aby vstoupili do krypty, kterou pak ghůlové obestoupili. Dále už víme jen to, že se rytíř vrátil. Sestoupil do krypty také a mágové se vrátili bez Božky. Na druhý den, útoky pohromy skončily.

Ještě té noci následovalo jednání Lordaeronského lorda s kancléřem Ambermillským. Ačkoliv jednání zprvu vypadalo dost agresivně, vše se srovnalo a pokračovalo obchodování a dražením černého stříbra a obchodní cesty do Hillsbradu. Kancléř tvrdil, že černé stříbro cenu volné cesty a obchodu s Hillsbradem má, lord byl proti a nabízel „pouhé“ čtyři pruty stříbra trpasličího (mithrillu). K dohodnutí obchodu nakonec nedošlo, neboť obě strany na svých cenách setrvaly.

Poznámka

Klášter padl Pohromě!

Hearthglenský Herald – Pohroma sílí každým dnem, a obyvatelé Hearthglenu to pociťují každý den silněji. V posledních dnech Pohroma upevnila své pozice na východ od Thery, a teď došlo dokonce k útoku na evakuovaný klášter Stříbrné ruky. Bohužel už tam nezůstal nikdo, kdo by ho chránil, a tak propadl Pohromě. Jejich nemrtví sice nemohou na vysvěcenou půdu kláštera, ale podařilo se jim ho svými katapulty téměř zničit. Klášter je tak nyní v plamenech, a jeho severní strana se dokonce částečně zřítila. Jak dlouho ještě dokáže město vzdorovat útokům Pohromy? Co se stane, kdyby se Pohroma rozhodla udělat přímý útok na město?

Poznámka

Zpráva z „Útoku na Theru“

Zprávu podal Magyk kruhu Kadaghma Kamelie, Arcimágu Gildoru Inglorionovi dne 15.8.2011.

Dne 12.8. asi v pět hodin pan Ghand Stříbrolist, člen domobrany na mě neznámém postě (Nadporučík – pozn. editora)), zorganizoval útok na Theru, která byla včera (11.8.) zabrána silami pohromy.

Účastnilo se ho 16 obyvatel města Hearthglen a okolí. Byli zde:
Strážci přírody (asi 5-6ks Kaldorei a 2 Taureni),
Domobrana (převážně Elfové ze Silvermoonu , lidé a pár Gnómu),
Kruh (Já (Kadaghma Kamelie) a Ina),
Stříbrná ruka (gnomí paladinka Polly),
a par dalších dobrovolníků.

Jednalo se o dobrovolnou akci, nikdo nebyl nucen útočit.
Cílem bylo vyhodit do vzduchu alespoň 1 katapult pohromy a pobít u toho co nejvíce služebníků pohromy.
Útok byl veden mezi dvěma budovami kde je menši hradba a dá se snadno přelézt.

Narazili jsme na poměrně silný odpor, po skolení jednoho Hnusa se proti nám postavilo několik Nekromantů, přičemž jeden byl poměrně hodně silný a s podporou ghúlů a kostlivců, které vyvolal a zavolal si na pomoc se mu podařilo celý útok odvrátit, aniž by se útočné skupině podařilo zničit katapult

Důvod neúspěchu: Nedostatek bojovníků, léčitelské a střelecké podpory

Po zaveleni ke stáhnutí a ošetřeni zraněných se rozhodovalo o zda dal zaútočit na jiné málo bráněné místo.

Jelikož se ovšem členové strážců přírody nemohli rozhodnout, a při jejich neúčasti by byla ztracena většina léčitelské podpory bylo rozhodnuto o staženi skupiny do města.

Všichni zúčastnění ze strany Hearthglenu přežili, někteří však museli navštívit marodku.

Konec zprávy

Kadaghma Kamelie
K rukám Arcimága Gildora.