Konec Pohromy?

Sobotní odpoledne znovu narušily jednotky nemrtvých a tentokrát se na farmě nesetkali s dostatečným odporem. Obrana farmy byla proražena, pole zamořeno parazitickým organismem a úroda úplně zničena. Lordaeronské potraviny až do opravy farmy pocházejí ze zásob hradu a farmy, pokud na farmě zbylo něco co neshořelo.

Nicméně Pohroma farmu držela jen po dobu nutnou k zamoření Samorosty. Po té se její zbytek stáhl na krchov, kde vyčkával návratu rytíře smrti, který zatím sázel parazity na farmu Ambermillskou. Neodpustil si při tom několik jedovatých poznámek na účet mága, který kontroloval obranu města.

Jako konečná jeho poznámka pak padlo ultimátum, že pokud nedostane o půlnoci Božku Chmeločukovou, stane se farmám ještě něco děsivějšího, než jen vypálení a zničení půdy. Toho ještě jedou zopakoval pro posádky, které se připravovaly znovu obsadit Horskou farmu. Pak bylo ticho a klid. Oba samosprávní celky začali navečer zrychlená jednání na téma vydat, nebo nevydat Božku Chmeločukovou rytíři.

Dvůr Lorda Fenrise z Fenrisu, jasně rozhodl, že Božku nevydá a místo toho se na krchov vypraví zemřít osobně Lord Fenris a jeho nejvyšší armádní představitelé. Ať už to byl závdavek k pokusu o resignaci na Falkensteinský trůn, nebo cokoliv jiného, Lordaeronský dvůr poněkud zapomněl, že Božka se nachází pod ochranou Ambermillské mágokracie, která ji rozhodla vydat, ať už měla důvody jakékoliv.

Čas se blížil půlnoci, když na Krchov dorazil Lord Fenris a jeho svita. Ještě dříve, než se objevili mágové s Božkou, se objevil rytíř smrti se svým mazlíčkem. Mrazivým wyrmem, s důstojným jménem Onnrashari, což naneštěstí v obecném jazyce značí něco jako Oledbouch, či Okruplesk. Wyrma zřejmě čekání nebavilo a tak začal své okolí obšťastňovat svým mrazivým dechem. Víme, že to odnesla jedna ze Syndikátských hlídek a dokonce jeden ogr od jezera.

Lordaeronští se už chystali rytíře oslovit, když dorazili mágové s Božkou. Rytíř a Onnrashari s nálety nepřestali. Lordaeronští navíc rytíři oznámili, že mu Božku nedají. Rytířovu odpověď nemůžeme citovat, nicméně měla značit, že se chystá hrad Falkenstein shodit do nějaké rokle pod ním. Patrně si chudák neuvědomil, že tam stojí Pyrewood (nebo uvědomil líp, než Lordaeronští?)

Lordova svita si tedy spolu s ním zavelela návrat na hrad. Když z krchova vyšel kostlivý čaroděj spolu se svou svitou ghůlů. Mágy s Božkou požádal, aby vstoupili do krypty, kterou pak ghůlové obestoupili. Dále už víme jen to, že se rytíř vrátil. Sestoupil do krypty také a mágové se vrátili bez Božky. Na druhý den, útoky pohromy skončily.

Ještě té noci následovalo jednání Lordaeronského lorda s kancléřem Ambermillským. Ačkoliv jednání zprvu vypadalo dost agresivně, vše se srovnalo a pokračovalo obchodování a dražením černého stříbra a obchodní cesty do Hillsbradu. Kancléř tvrdil, že černé stříbro cenu volné cesty a obchodu s Hillsbradem má, lord byl proti a nabízel „pouhé“ čtyři pruty stříbra trpasličího (mithrillu). K dohodnutí obchodu nakonec nedošlo, neboť obě strany na svých cenách setrvaly.

Požáry a poškozená loď

Začneme už od úterý. To se totiž zvrtla léčba Božky Chmeločukové, kterou se pohroma znovu pokusila unést přímo pod rukama Gorony z horské farmy. Ta však rytíře, který to nečekal zatlačila zpět do portálu, naneštěstí vzal Goronu sebou. Na místě zůstala jen otřesená stráž a Trissa Ironwoodová, která se jala alarmovat město. Tedy města, neboť zprávy z Ambermillu říkají, že se pokoušela i tam. Žalostný výsledek je, že na záchranu Gorony se nikdo nenašel a ta rytíři čelila sama. Co se kde stalo a nestalo, je nejasné. Víme jen, že Gorona sama je zpět a nechává Božku přesunou zpět do bezpečí Ambermillských hradeb, i přes nelibost Grimlovu.

Během sobotního odpoledne zvědové horské farmy postřehli přesun skupinky nemrtvých z krypty na Krchově, která kráčí do hor v jednotném pohromáckém zástupu, kterému se dle výpovědi přeživších z morových zemí, říká školní výlet. Takto dorazili až k severní bráně Horské farmy, když vzduchem prolétla mrazivá střela kdesi z nebes a hlas jazyka, který zněl jako by snad vůbec neměl samohlásky, protože na tuto řeč jsou příliš měkké.

Jeden z nemrtvých vyrazil přímo vstříc bráně a v nastalé záři neznámého původu došlo k desintegraci brány i s ghůlem. Nemrtví se dali do pohybu na farmu. Než si obrané oddíly Lordaeronských uvědomili svou převahu ustoupili ke vstupu na bránu, čehož zneužil jeden z akolytů a začal budovy farmy zapalovat. Než ho Lordaeronští dokázali zastavit byl v plamenech dům, stan stráže a přední strana stodoly se pomalu rozhořívala. Pohroma byla odražena. Rytíř smrti si neodpustil několik nemístných poznámek a výzvu sira Vallemara kvitoval pozvánkou na bahnité břehy. Co se tam stalo není známo. Sira našli zraněného, podle všeho dechem mrazivého wyrma.

Prvé dva požáry své dílo dokončili. Sotva byla stodola uhašena za spolupráce živlů a magie, na druhé straně královské obchodní hřmí roh. Hraniční důl je pod útokem. Syndikát zahájil výpad na důl. Objevují se dohady, že se Syndikát s pohromou spřáhl, aby potlačil Lordaeronské. Nebo nejen je? Ambermill hlásí, že již poměrně dlouho nemá zprávy od svých obchodních partnerů z ostrova Kaer Fenris. Naštěstí, nebo snad purkmistru Pyrewoodu k vzteku, totéž neplatí o Ambermillských zásobách. Těch mají podle všeho nadbytek, nebo se tak jen tváří, známe mágy.

Aby toho nebylo málo, na farmě ještě toho dne večer, došlo k dalšímu požáru. Někdo dokončil dílo pohromy a vypálil stodolu. Na místě vyšetřuje mág Belethor a někdejší hospodský z krčmy, kterou stodola hostila Aira a samozřejmě také sama Gorona. Patrně ji někdo, nebo všichni, nemají rádi, když se neobtěžují s její záchranou a ještě jí vypálí stodolu. Jediné co vyšetřující téměř jistě vyvrátili, je aktivita nemrtvých pohromy a magické zažehnutí.

V neděli shoda nešťastných příhod přivedla k pobřeží obchodní Alianční obchodní loď. Důvodem byl střet s Wyrmem, který loď patrně při jednom svém přeletu přehlédl a lehce jí zavadil o středový stěžeň, který se následně zlomil. Pyrewoodští vypravili válečný člun k lodi a loď pak vyslala člun ke břehu, zjistit, zdali je možné tady přistát a loď opravit. Nárazem rozladěný wyrm si zjevně potřeboval ulevit, neboť začal prskat svůj mrazivý dech po po všem co se pohnulo. Loď byla překvapivě s úspěchem dovedena k Pyrewoodskému přístavu, kde se situace poněkud vyhrotila. Obyvatelstvo v čele s purkmistrem se dožadovalo prohlídky lodě a posádky. Žel se toho dožadovali na pobřeží, ne-li v Pyrewoodu.

Kapitán souhlasil s prohlídkami, ale obě se měli odehrávat na palubě lodi. Situace se kapku přiostřila a došlo dokonce z povolení lodních lan, což shodilo můstek po kterém purkmistr Black velel nastoupit armádě, aby loď zkontroloval silou. Po vyjednávání kdo si co může dovolit a kdo koho potřebuje se situace uklidnila, patrně se potřebujeme vzájemně. Loď je znovu bezpečně zakotvena u Pyrewoodu.

Božka, de si?!

Chvíli se zdálo, že bude alespoň v podzim klidný. A zdálo se to, až dokud se přímo v Grimlově krčmě, přímo ve městě Pyrewoodu neobjevili nemrtví, a to přímo ve sklepě Grimlovi hospody.

Trojice ghůlů a dvojce akolytů, jak dosvědčila Šílená Sára vyšla z nenadání ze sklepa. Personál kuchyně nečekal a jal se mizet do pokojů o poschodí výš, kde začala stavba barikád. Nemrtví ale měli jiný cíl. Popadli Božku Chmeločukovou a odtáhli ji zpět do sklepa. Její choť, Griml neváhal a začal povzbuzovat přivolanou stráž. O štít jednoho se dokonce měl rozbít korbel, což mělo bezpochyby vést k povzbuzení nicnedělající stráže.

Sklep byl prohledán, ale našli se jen další dva ghůlové, všechno ostatní zmizelo. Dokonce se ve sklepě našel portál, ale ten se vojákům zavřel před nosem. To už Griml měl slušnou náruč korbelů a pohled, že dobře vrženým korbelem povzbudí každého, kdo jen pomyslí na to, že Božka už je po smrti.

To už ale dorazila slečna Zerkense a jakmile slyšela slova o nemrtvých, dospěla k úsudku, možná i zbrklou rychlostí, každopádně byl správný. Obyvatelé a armáda pátrající po Božce se pod odborným dozorem slečny Zerkense přesunula ke Krchovu. A to bylo správně, v místní kryptě se našla skupina nemrtvých, akolytů a Božka! Ke smůle objevitelů, se ukázalo, že celou skupinu únosců vede kostlivý mág. Ti co zažili pád Hearthglenu neváhali a zaveleli ke svému osobnímu ústupu za ty méně zkušené, co ještě věřili, že ho hravě porazí.

Neporazili. Nemrtvý mág sice přišel o většinu své kohorty. Před kryptou zůstal stát jen on, dva ghůlové a Božka! Skupina zachránců se už chystala vydat pro ni, když se zvedl vítr, na krchov dopadlo několik ohromných ledových koulí a přistál mrazivý wyrm. Chvíli se zdálo, že s mágem snad mluví, pak mávnul křídly a vyrazil. Zachránce ještě počastoval svým mrazivým dechem a odletěl směrem ke Kaer Fenris. Mág i s doprovodem zmizel. Den druhý.

Večerní nebe opět prozářil prolétající Wyrm. Svým řevem a dechem tentokrát ničil předsunuté hlídky nemrtvých ze Stříbropolí, což dali všem znát to, co nechtěli domýšlet. Wyrm poslouchá rozkazy jediné strany, kterou ve Hvozdu snad nikdo nechtěl. Pohromy nemrtvých. Wyrmův dech odnesla také skupina vlků u severního ex-kostela. Medvěd pod krchovem, hlídka na nejvyšším vrcholu hraniční brány a Syndikátští zvědové na krchově. Počty raněných raději nejsou známy.

Dnes už o sobě mnohem podrobněji dal znát i jezdec, který na Wyrmu létá. Fored Nilder v něm poznal starého přítele, rytíře smrti s nímž se už střetl ve Vandermaru, kde mu rytíř smrti (obsah cenzurován). Rytíře smrti poznali také obyvatelé Ambermillu, kde Wyrm způsobil lehkou námrazu náměstí, omrznutí úrody a údajně svým dechem také způsobil lehké nachlazení slečně Jensinové, nicméně na město si zatím netroufal. Nad Pyrewoodem se prý prohnal také, dosvědčila jedna ze stráží Falkensteina. Ale dechem minul dům v přístavu a nad oceánem mířil k severu.

Došlo dnes také k dvěma výzvám na čestný boj, z nichž první patřila nemrtvému mágů, který v něm byl sice nečestně, ale poražen. Druhá tato výzva vzešla od Nildera a patřila samému rytíři smrti. Ten se s ním sice sešel, ale boj odmítl. Než k této schůzce při měsíčku došlo, zněli zde také výhružky táboru Kaldoreiských, Horské farmě a hradu Falkenstein. Co znepokojilo obránce nejvíc, byla skutečnost, že rytíř dokázal k některým z nich promlouvat v myšlenkách a přesvědčit je ke zradě.

Co bude dál a kam to dospěje. Jasné jsou některé věci až příliš. Božka je pryč. Rytíř smrti na čestný boj nepřistoupí, ačkoliv podle všeho ví, co je to čest. A klidná zima je v tahu. Nejasných věci je ale mnohem víc. Proč Božka? Proč útok na Hvozd? Jak se sem vůbec dostali? Co od nás chtějí? A proč si s námi hraje, když by nás dokázal zničit během jednoho odpoledne. Třeba se to dozvíme.