Léto roku 623

Ze zpožděním a pro zlepšení přehlednosti situace také zpřeházeně, přinášíme zprávy několika posledních týdnů, a kratochvil, které nás potkali.

Tažení na doly

Armáda Lordaeronu se rozhodla učinit přítrž nemrtvým, kteří stále hojněji vylézali z hraničního dolu. Proto proti nim uspořádala trestnou výpravu a situaci vyřešila bojem. Důl byl zbaven všeho nemrtvého a mor tam nalezený, vypálen. Oblast dále zabezpečuje armáda.

O kus severněji. Církev, pod dnes již bývalým vedením Jana Kováře, podnikla výpad do severního dolu, daleko za linie nepřátel. Jejich přípravy trvaly několik dní a jejich návrat byl poněkud spěšný. Podle jejich zpráv je důl dočista vytěžený a především, v držení nepřátel. Další výpravy v tomhle směru, podle informací, kterých se nám dostalo, garda ani nikdo další, neplánuje.

Ambermill

Před časem odtržené léno Lorda Fenrise, má podle všeho už delší dobu nové vedení. Magistr Shath’amon byl už dávno nahrazen, a podle zpráv, co Ambermill uvolnil, také čelil různým obviněním před tribunálem Kirin Tor. Po skončení jednání byl údajně zbaven všech funkcí a z řad Kirin Tor propuštěn.

Od té doby se Ambermill zdánlivě stále více vzdaluje Hvozdu a jeho problémům a čím dál více uzavírá. Přesto jak se zdá, hvozdu mágové nabízejí pomocnou ruku v mnoha směrech. Zejména poslední velká dodávka obilí, byla Janem Kovářem dopravena z Ambermillských polí.

Naneštěstí byl pan Kovář později ze zemí Ambermillu vykázán, ale zdá se, že vedení Mágokracie, nabídlo tutéž dohodu Lordaeronské gardě, která právě shání farmáře, který by se o ni staral.

Krchov

Na Krchově nám kusy kamenů provozují pokročilou magii iluzí. Ta poslední byla krvavá. A zbaštila jednoho z posledních Kaldorei v zemi. Tedy téměř. Krypta mu ukousla nohu. A nejspíš by toho zbaštila víc, nebýt zásahu čarodějnice, která ostatek těla upálila.

Že je s krchovem cosi v nepořádku potvrzují už dřívější hlášení z přilehlých posádek. Garda tehdy stáhla armády z okolí krchova. Ty se na nové pozice dostavili s nemalým bolehlavem a mnozí si stěžovali i na noční můry. Další armádní tahy v oblasti krchova jsou nám neznámé.

Tedy až na poslední krok Gardy, která údajně celou potíž okolo Krchova, svěřila do rukou Šarlatové Krusády a údajně byli osloveni i mágové z přilehlé země Ambermillské.

Znesvěcený kostel

Jednoho večera došlo k další nehezké události. Jeden elf omráčil druhého. A o pár hodin později jsme jednoho z nich našli mrtvého u oltáře kostela. Podle výpovědi Otce Filipa, se elf sice zabil sám. Přesto není jasné, proč právě v kostele, nebo proč u toho byl občan Ambermillu a co s tím měl společného člen Šarlatové Krusády.

Ať to bylo jakkoliv, Pyrewoodský kostel byl znesvěcen krví a církev proto kostel uzavřela až do doby, než se najde kněz, schopný jej znovu vysvětit.

Horská farma

Horská farma, kterou na podzim napadl jezdec na mrazivém wyrmu, po zimě uvolnila své tajemství. A na farmě vyrostli podivné výhonky. Jak se později ukázalo, šlo o agresivní rostliny, podle všechno vytvořené některou z nákaz, které na farmu svrhli nemrtví. Několik prvním pokusů o nápravu jako u hraničního dolu, selhalo a zbraně se neukázali příliš účinné.

O několik pokusů později došlo k poněkud plamenným závěrům a farma byla zkrátka i s rostlinami spálena. V současnosti má podle všeho probíhat náprava a stabilizace prostoru farmy. Ale podle všeho se plodin z ní dočkáme nejdříve za rok.

Nemrtvé armády

Zvědové nám hlásí, že pohyby provádí také nemrtvé armády. Ty podle všech informací rozšířili někdejší Stříbropolí do podoby nevelké vesničky. A ze Zájezeří vybudovali pohraniční vojenskou pevnost, podobnou té, co má Lordaeron v prostoru hraniční brány.

U Stříbropolí, našel jeden z zvědů také podivný leták, podle kterého probíhala živá diskuze nemrtvých nad tím, jak svou novou vesnici pojmenují. Podle letáku, jsou v nabídce názvy jako Hnilobinky, Dolnohroby nebo Dýmějov.

Lucerna: Čekání… ale na co?

Hvozdu vládne ticho. Od smrti dvou vysoce postavených důstojníků vše pomalu utichlo. Nově dosazený poručík Ironwood jen stěží drží zbytky pobouřené morálky vojska na uzdě, to už ani neskrývá svou neochotu podstupovat větší riziko.
Ostatně má to nějaký smysl?

Dokonce ani na severu nejsou známé žádné známky aktivity. Syndykáti jakoby stáhli ocas a schovali se ve své pevnosti po tom jak byli jejich jednotky zdecimovány nedaleko Pyrewoodu.

Sylvanas naopak jakoby se spokojila s tím, že zničila tábor elfů a tak nemá potřebu nadále něco dalšího podnikat. Armádní vedení zřejmě taky přítomnost nemrtvé armády na hranicích v botě netlačí, nebo není její nejvyšší prioritou.
A Pohroma? Opravdu potřebovali jen naší milovanou Božku a s jejím ziskáním nám od nich už nic dalšího nehrozí? Snad Loraderonu takové Božky nikdy nedojdou.

Na co všichni čekají? Proč mistr stavby lodi zničehonic zmizel a co bude s lodí teď? Je nám opravdu souzeno tu zůstat a čekat než dostaneme opravdu onu poslední ránu?
Naše budocnostu nadále stojí jako ona loď bezmocně a bez konečních kontur na souši.
Visí nad námi nezčetně otázek avšak zdá se, že se nemáme koho ptát.

Konec Pohromy?

Sobotní odpoledne znovu narušily jednotky nemrtvých a tentokrát se na farmě nesetkali s dostatečným odporem. Obrana farmy byla proražena, pole zamořeno parazitickým organismem a úroda úplně zničena. Lordaeronské potraviny až do opravy farmy pocházejí ze zásob hradu a farmy, pokud na farmě zbylo něco co neshořelo.

Nicméně Pohroma farmu držela jen po dobu nutnou k zamoření Samorosty. Po té se její zbytek stáhl na krchov, kde vyčkával návratu rytíře smrti, který zatím sázel parazity na farmu Ambermillskou. Neodpustil si při tom několik jedovatých poznámek na účet mága, který kontroloval obranu města.

Jako konečná jeho poznámka pak padlo ultimátum, že pokud nedostane o půlnoci Božku Chmeločukovou, stane se farmám ještě něco děsivějšího, než jen vypálení a zničení půdy. Toho ještě jedou zopakoval pro posádky, které se připravovaly znovu obsadit Horskou farmu. Pak bylo ticho a klid. Oba samosprávní celky začali navečer zrychlená jednání na téma vydat, nebo nevydat Božku Chmeločukovou rytíři.

Dvůr Lorda Fenrise z Fenrisu, jasně rozhodl, že Božku nevydá a místo toho se na krchov vypraví zemřít osobně Lord Fenris a jeho nejvyšší armádní představitelé. Ať už to byl závdavek k pokusu o resignaci na Falkensteinský trůn, nebo cokoliv jiného, Lordaeronský dvůr poněkud zapomněl, že Božka se nachází pod ochranou Ambermillské mágokracie, která ji rozhodla vydat, ať už měla důvody jakékoliv.

Čas se blížil půlnoci, když na Krchov dorazil Lord Fenris a jeho svita. Ještě dříve, než se objevili mágové s Božkou, se objevil rytíř smrti se svým mazlíčkem. Mrazivým wyrmem, s důstojným jménem Onnrashari, což naneštěstí v obecném jazyce značí něco jako Oledbouch, či Okruplesk. Wyrma zřejmě čekání nebavilo a tak začal své okolí obšťastňovat svým mrazivým dechem. Víme, že to odnesla jedna ze Syndikátských hlídek a dokonce jeden ogr od jezera.

Lordaeronští se už chystali rytíře oslovit, když dorazili mágové s Božkou. Rytíř a Onnrashari s nálety nepřestali. Lordaeronští navíc rytíři oznámili, že mu Božku nedají. Rytířovu odpověď nemůžeme citovat, nicméně měla značit, že se chystá hrad Falkenstein shodit do nějaké rokle pod ním. Patrně si chudák neuvědomil, že tam stojí Pyrewood (nebo uvědomil líp, než Lordaeronští?)

Lordova svita si tedy spolu s ním zavelela návrat na hrad. Když z krchova vyšel kostlivý čaroděj spolu se svou svitou ghůlů. Mágy s Božkou požádal, aby vstoupili do krypty, kterou pak ghůlové obestoupili. Dále už víme jen to, že se rytíř vrátil. Sestoupil do krypty také a mágové se vrátili bez Božky. Na druhý den, útoky pohromy skončily.

Ještě té noci následovalo jednání Lordaeronského lorda s kancléřem Ambermillským. Ačkoliv jednání zprvu vypadalo dost agresivně, vše se srovnalo a pokračovalo obchodování a dražením černého stříbra a obchodní cesty do Hillsbradu. Kancléř tvrdil, že černé stříbro cenu volné cesty a obchodu s Hillsbradem má, lord byl proti a nabízel „pouhé“ čtyři pruty stříbra trpasličího (mithrillu). K dohodnutí obchodu nakonec nedošlo, neboť obě strany na svých cenách setrvaly.